Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1992/HQAG-KTSTQ ngày 21/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về vướng mắc liên quan đến một số C/O mẫu D của Philippines, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Chữ ký trên C/O: Mẫu chữ ký của ông/bà Sevellino C. Tomol đã được thông báo tại công văn số 5742/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2012. Đề nghị đơn vị kiểm tra bản lưu và tiến hành kiểm tra đối chiếu theo quy định.

- 02 mẫu dấu khác nhau trên cùng một C/O: Cục Giám sát quản lý sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Philippines.

- Màu mực của mẫu dấu: Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 không quy định cụ thể về màu sắc dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nên màu mực dấu đóng trên C/O khác với màu mực dấu đóng trên các C/O khác chưa đủ căn cứ để từ chối C/O. Tuy nhiên, Cục Giám sát quản lý sẽ gửi yêu cầu xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Philippines để đảm bảo không có gian lận.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16/GSQL-TH ngày 07/01/2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.415

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198