Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1599/GSQL-GQ2 2018 sửa chữa thiết bị đã xuất khẩu

Số hiệu: 1599/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 31/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1599/GSQL-GQ2
V/v sửa chữa thiết bị đã xuất khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: CN Công ty TNHH Halcyon Technology Việt Nam tại Hà Nội.
(đ/c: tầng 1 nhà xưởng số 3, trung tâm ứng dụng công nghệ sản xuất Việt Hàn, tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 180517/CV-TĐ ngày 17/5/2018 của Chi nhánh Công ty TNHH Halcyon Technology Việt Nam tại Hà Nội về việc sửa chữa thiết bị đã xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Do Công ty chưa nêu cụ thể, chi tiết việc mua bán, sửa chữa, giao nhận thiết bị... và không gửi kèm hồ sơ cụ thể vì vậy Cục Giám sát quản lý về hải quan chưa có đủ cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận lại sản phẩm để thực hiện dịch vụ sửa chữa thiết bị đã xuất khẩu ra nước ngoài được quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận lại sản phẩm để thực hiện dịch vụ sửa chữa thiết bị cho DNCX được quy định tại Điều 74, Điều 75, Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên và đối chiếu với hoạt động thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Halcyon Technology Việt Nam tại Hà Nội được biết, thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Quân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1599/GSQL-GQ2 ngày 31/05/2018 về sửa chữa thiết bị đã xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.415

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!