Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15939/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15939/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với xe ôtô khai báo là xe chở tiền

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để xử lý vướng mắc trong việc phân loại và thủ tục thông quan xe chở tiền nhập khẩu đối với các trường hợp phát sinh trước thời điểm Thông tư số 110/2010/TT-BTC có hiệu lực thi hành, ngày 09/8/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 10361/BTC-CST hướng dẫn việc thực hiện. Tiếp theo công văn số 10361/BTC-CST, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác nhận xe ôtô nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền như sau:

1. Doanh nghiệp nhập khẩu xe xuất trình xác nhận của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ xe đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (theo mẫu tại Thông tư 110/2010/TT-BTC).

2. Sau khi doanh nghiệp xuất trình xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc xe nhập khẩu đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu đối chiếu hàng hóa thực tế nhập khẩu, hồ sơ, tài liệu của lô hàng đối chiếu với xác nhận của NHNN nếu phù hợp thì phân loại vào xe ôtô thiết kế chở tiền; trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn thì phân loại theo đúng chủng loại nhập khẩu tương ứng với mã số hàng hóa tại Biểu thuế nhập khẩu.

Công văn này thay thế đoạn thứ 3 “Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị nhập khẩu cung cấp hồ sơ, tài liệu kỹ thuật có liên quan về Tổng cục Hải quan để đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận: trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thì phân loại là xe thiết kế chở tiền (mã thuộc nhóm 87.05); trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền thì phân loại theo đúng chủng loại nhập khẩu tương ứng với mã số hàng hóa tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi” nêu tại công văn số 10361/BTC-CST ngày 09/8/2010.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTC (để báo cáo);
- Vụ CST (để phối hợp);
- NHNN (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ (44).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15939/BTC-TCHQ ngày 24/11/2010 xử lý thuế đối với xe ôtô khai báo là xe chở tiền do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.302

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!