Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1591/TCHQ-TXNK vướng mắc trong việc xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1591/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ quốc phòng

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 730/CKHĐT-PTM, 732/CKHĐT-PTM, 733/CKHĐT-PTM ngày 12/3/2013, số 771/CKHĐT-PTM, 772/CKHĐT-PTM, 773/CKHĐT-PTM, 774/CKHĐT-PTM, 775/CKHĐT-PTM, 776/CKHĐT-PTM ngày 15/3/2013 của Bộ Quốc phòng về việc đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ quốc phòng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ quốc phòng năm 2012. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 kèm theo công văn số 1312/BQP-CKHĐT ngày 21/02/2013 của Bộ Quốc phòng; thì: từ Phụ lục I đến Phụ lục IV là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới thuộc kế hoạch năm 2013 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Phụ lục V là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục đã được phê duyệt từ năm 2012 trở về trước nhưng chưa thực hiện xong trong năm 2012, chuyển sang thực hiện trong năm 2013.

Tại thời điểm tháng 2/2013, Bộ Quốc phòng đã chuyển toàn bộ hàng hóa chưa thực hiện trong năm 2012 sang kế hoạch thực hiện năm 2013 (theo Phụ lục V kèm theo công văn số 1312/BQP-CKHĐT) nhưng tại các công văn đề nghị miễn thuế nêu trên (được ban hành trong tháng 3) vẫn đề nghị thực hiện việc xét miễn thuế theo danh mục hàng hóa nhập khẩu năm 2012. Do đó, sẽ có sự trùng lặp khi thực hiện trừ lùi đối với hàng hóa được đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu tại các công văn nêu trên.

Vì vậy, để có cơ sở xem xét miễn thuế nhập khẩu và thống nhất trong quá trình theo dõi hàng hóa nhập khẩu theo danh mục đăng ký hàng năm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Quốc phòng có ý kiến bằng văn bản và nêu rõ việc hàng hóa đã nhập khẩu theo các văn bản đề nghị xin miễn thuế nêu trên (cũng như các văn bản đề nghị sau này) thuộc danh mục hàng hóa năm 2012 hay năm 2013.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Bộ Quốc phòng biết và xin được nhận ý kiến phản hồi trước ngày 05/4/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ I (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1591/TCHQ-TXNK vướng mắc trong việc xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76