Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1588/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của dự án đầu tư đường ống khí nam Côn Sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1588/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1588/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 202/BC-HQTP ngày 21/01/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và công văn số NCSP/OT/2008/03/0308 ngày 28/3/2008 của Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của dự án đầu tư đường ống khí nam Côn Sơn; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về đối tượng miễn thuế:

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; khoản 3, Điều 27 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; điểm 5, Phần P Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định và Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó cho thời gian còn lại.

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 2181/GP ngày 15/12/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì Hợp đồng hợp tác kinh doanh được miễn thuế nhập khẩu theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng hợp tác kinh doanh do 03 bên ký đã được phê chuẩn và thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ quy định tại Giấy phép đầu tư.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ doanh nghiệp nộp và thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với quy định trên để xử lý về thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp.

2- Về chủ thể và địa điểm đăng ký danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế:

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000; Điều 9 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và quy định chi tiết Luật Đầu tư, thì các bên hợp doanh có thể thành lập ban điều hành thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo trình bày của Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn - Tổng Công khí Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2008, Tập Đoàn dầu khí Việt Nam tiếp nhận quyền điều hành dự án đường ống khí Nam Côn Sơn từ BP Pipelines Việt Nam B.V. Tập Đoàn dầu khí Việt Nam uỷ quyền cho Tổng Công ty khí Việt Nam điều hành, Tổng Công ty khí Việt Nam thành lập một pháp nhân là Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn điều hành dự án và đã đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trụ sở tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp đăng ký danh mục tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc gần trụ sở chính của doanh nghiệp (trong trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không có Cục Hải quan). Vì vậy, Cục Hải quan, căn cứ vào Giấy phép thành lập và địa điểm của Công ty để đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho doanh nghiệp.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện đúng quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1588/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của dự án đầu tư đường ống khí nam Côn Sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84