Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1588/TCHQ-CNTT năm 2017 thực hiện Quyết định 33/2016/QĐ-TTg về Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1588/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1588/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện QĐ số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương; Quốc phòng; Công an; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Xây dựng; Thể thao, Văn hóa và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động thương binh và xã hội; Tư pháp; Ngoại giao; Xây dựng;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thực hiện quy định tại Khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định về việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử, ngày 19/08/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử (sau đây gọi tắt là Quy chế).

Quy chế này quy định về việc cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc xây dựng, triển khai Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin hải quan). Việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử được thực hiện như sau:

Cung cấp dưới dạng văn bản điện tử tại địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn.

- Cung cấp dưới dạng tin nhắn cho cơ quan kiểm tra thông qua số điện thoại 0869600633

- Cung cấp dưới dạng dữ liệu điện tử trong trường hợp các cơ quan liên quan thực hiện kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin hải quan.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định tại Quy chế và việc vận hành Cổng thông tin tờ khai được hiệu quả, Tổng cục Hải quan với vai trò là Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, và tạo thuận lợi thương mại, đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai các nội dung sau:

1. Phổ biến các nội dung cơ bản của Quy chế đến các đơn vị thuộc, trực thuộc có liên quan để đảm bảo sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử đúng mục đích, đối tượng.

2. Phân công đầu mối đăng ký sử dụng thông tin t khai hải quan điện tử và thông báo cho Tổng cục Hải quan bằng văn bản. Rà soát nhu cầu sử dụng và thực hiện việc đăng ký sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử theo quy định tại Điều 9 của Quy chế.

Đối với các Bộ, ngành đã thực hiện kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, nếu có nhu cầu sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử, đề nghị làm việc với Tổng cục Hải quan đ thống nhất về nội dung, phương thức thực hiện.

3. Đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cử đầu mối làm việc với Tổng cục Hải quan để rà soát, thống nhất phạm vi cung cấp, nội dung cung cấp và đối tượng sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng.

4. Đề nghị Ngân hàng nhà nước hỗ trợ phổ biến nội dung của Quyết định số 33 đến các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng có liên quan.

5. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ phổ biến các nội dung của Quy chế này đến cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ: Tổng cục Hải quan - Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, địa chỉ: lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 39.440.833, máy lẻ 8613, thư điện tử: tokhaihq33@customs.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1588/TCHQ-CNTT năm 2017 thực hiện Quyết định 33/2016/QĐ-TTg về Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49