Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1585/TCHQ-GSQL năm 2019 về tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1585/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 21/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585/TCHQ-GSQL
V/v tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 468/HQHN-GSQL ngày 21/02/2019 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội liên quan đến việc tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của người khai hải quan bị trả lại đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính, khi làm thủ tục tái nhập, yêu cầu đơn vị hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo theo mã loại hình A31 (nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại). Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1585/TCHQ-GSQL năm 2019 về tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.205

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97