Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 1583/TXNK-TGHQ 2018 vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan

Số hiệu: 1583/TXNK-TGHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 03/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh,

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 301/HQHT-NV ngày 28/0/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu, doanh nghiệp khai báo trị giá tính thuế cao, có dấu hiệu nghi vấn chuyển giá. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể cách xác định nghi vấn đối với trường hợp khai báo trị giá cao: Về vấn đề này, tại Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đã bổ sung nội dung hướng dẫn trường hợp xác định nghi vấn đối với trường hợp hàng hóa khai báo trị giá cao.

2- Về công tác kiểm tra sau thông quan:

- Ngày 10/11/2017, Cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành công văn số 891/KTSTQ-C2 trả lời Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc phối hợp kiểm tra trường hợp nghi vấn chuyển giá của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

- Tại Điều 2, Điều 12 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, quy định đối tượng áp dụng (Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế) có trách nhiệm và quyền hạn trong quản lý giao dịch liên kết.

Căn cứ quy định nêu trên, khi phát sinh nghi vấn doanh nghiệp khai tăng trị giá hải quan nhằm nâng cao chi phí đầu vào, chuyển giá thì phối hợp với Cục Thuế địa phương để tổ chức kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Trường hợp có vướng mắc về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có văn bản báo cáo cụ thể nội dung vướng mắc (kèm hồ sơ, tài liệu) về Tổng cục Hải quan (Cục KTSTQ) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTS (để biết);
- Lưu: VT, TGHQ (Linh-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1583/TXNK-TGHQ ngày 03/04/2018 vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.182

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!