Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1568/GSQL-GQ2 2018 áp dụng quản lý chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu

Số hiệu: 1568/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 28/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1568/GSQL-GQ2
V/v áp dụng quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 535/HQNA-NV ngày 3/04/2018 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc thực hiện chính sách quản lý chuyên ngành đi với trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 56 và khoản 3 Điều 57 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 thì chỉ áp dụng một lần các biện pháp quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với khu vực hải quan riêng.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trường hợp Công ty TNHH Nagoya Việt Nam Industry (là DNCX) mua hàng hóa (xe nâng) có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài và khi nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng chuyên ngành theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/04/2015 của Bộ Giao thông vận tải thì không phải kiểm tra chất lượng chuyên ngành theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT , đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An căn cứ quy định và hồ sơ, hàng hóa thực tế để giải quyết thủ tục cho Công ty.

Ngoài ra, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đã quy định rõ việc áp dụng các biện pháp quản lý ngoại thương đi với khu vực hải quan riêng, do đó đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nghiêm túc chn chỉnh công tác cập nhật, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ để tránh ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1568/GSQL-GQ2 ngày 28/05/2018 về áp dụng quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!