Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1567/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1567/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/HQQNg-NV ngày 4/1/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi báo cáo về việc khó khăn, vướng mắc trong năm 2010. Về vấn đề này, qua xem xét Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về tỷ giá tính thuế dầu thô nhập khẩu và cách tính trị giá tính thuế: đã được trả lời tại công văn số 1361/TCHQ-TXNK ngày 30/3/2011 của Tổng cục Hải quan.

2. Vướng mắc liên quan đến giải quyết xử lý miễn thuế hàng phục vụ sửa chữa tàu biển quy định tại khoản 11 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7237/TCHQ-TXNK ngày 2/12/2010 chuyển vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đến Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền quy định.

3. Vướng mắc về xác định ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ dự án của nhà thầu phụ đối với dự án đầu tư có vốn nước ngoài: đã được trả lời tại công văn số 10/TCHQ-TXNK ngày 4/1/2011 của Tổng cục Hải quan.

4. Vướng mắc liên quan đến việc tính lại thuế đối với các lô hàng dầu thô nhập khẩu cho Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất sau khi có hóa đơn thương mại bản chính:

Căn cứ điểm 3b khoản 16 điều 1 Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ; điểm 3.3, 3.4 khoản 3 điều 4 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính (trước đây quy định tại điểm 3.3, 3.4 khoản 3 điều 5 Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/4/2009 của Bộ Tài chính) thì: Trường hợp có lý do chính đáng doanh nghiệp được chậm nộp hóa đơn thương mại bản chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thì không bị xử phạt, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp mới nộp bản chính hóa đơn thương mại, cơ quan hải quan kiểm tra ra quyết định ấn định thuế thì ngoài số tiền thuế chênh lệch phải nộp doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm (chậm nộp hóa đơn thương mại) theo quy định. Việc tính phạt chậm nộp thuế đối với số tiền thuế chênh lệch phải nộp được tính kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan.

5. Về vướng mắc triển khai phối hợp thu NSNN đối với các Ngân hàng thương mại:

Căn cứ Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 thì: để triển khai phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại thì Kho bạc Nhà nước phải có tài khoản tại Ngân hàng thương mại.

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ cho phép cơ quan thu được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại. Đây là một hình thức quản lý mới về tập trung các khoản thu vào NSNN, nên chưa có hành lang pháp lý và các văn bản hướng dẫn cơ quan thu thực hiện.

Để khắc phục hạn chế về điều kiện Kho bạc nhà nước phải có tài khoản tại ngân hàng thương mại, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ và được Bộ Tài chính chấp thuận để Tổng cục Hải quan được kết nối song phương phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với ngân hàng thương mại. Đến nay, dự án đã bước vào giai đoạn triển khai thí điểm. Sau khi đánh giá kết quả triển khai thí điểm, giai đoạn tiếp theo Tổng cục Hải quan sẽ triển khai dần cho các Cục Hải quan, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

6. Vướng mắc về thủ tục nhập khẩu dầu thô: đã tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể.

7. Về kiến nghị bổ sung chức năng đối với hệ thống Quản lý rủi ro:

Hiện nay, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan như Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan và Cục Điều tra Chống buôn lậu đang phối hợp để hoàn thiện chương trình.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1567/TCHQ-TXNK ngày 14/04/2011 về vướng mắc thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.499

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159