Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1566TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1566TCT/DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Hà Tây 

 

Trả lời công văn số 149CT/QLDN1 ngày 3/3/2005 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về việc hoàn thuế GTGT của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.1, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT thì:

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây trong năm 2001 xuất khẩu hàng hóa nếu có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ sau thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng xuất khẩu:

- Hợp đồng bán hàng hóa ký với nước ngoài,

- Hóa đơn GTGT bán hàng cho nước ngoài,

- Chứng từ thanh toán tiền hoặc chứng từ xác nhận thanh toán của khách hàng nước ngoài,

- Tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan.

Đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa trong năm 2001 của Công ty XNK Hà Tây, do hàng hóa xuất khẩu trước ngày 1/10/2002, bên nước ngoài (Bên mua) không thanh toán qua ngân hàng mà Công ty XNK Hà Tây (Bên bán) thỏa thuận với Bên nước ngoài thanh toán tiền hàng xuất khẩu thông qua bên thứ 3 là Công ty TNHH Hà Thăng để thanh toán công nợ của Công ty XNK Hà Tây với Công ty TNHH Hà Thăng; nếu Công ty XNK Hà Tây có đủ các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc thanh toán tiền hàng trên như:

+ Bản xác nhận của bên nước ngoài là đã thanh toán tiền hàng đầy đủ cho Công ty TNHH Hà Thăng;

+ Bản đối chiếu hàng hóa và tiền hàng thực tế đã nhận giữa Công ty XNK Hà Tây và Công ty TNHH Hà Thăng;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng.

thì Công ty XNK Hà Tây được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được hoàn thuế GTGT đối với lô hàng xuất khẩu đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Hà Tây biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty XNK Hà Tây;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1566 TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149