Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15628/BTC-CST năm 2014 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu của xe ô tô nhận biếu tặng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15628/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 28/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15628/BTC-CST
V/v khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu của xe ô tô nhận biếu tặng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hiệp Hòa.
(Địa chỉ: Số 715 Nguyễn Văn Linh, phưng Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Tp Hải Phòng)

Ngày 7/10/2014, Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) nhận được công văn số 89/2014/CV-KTT ngày 01/10/2014 của Công ty TNHH Hiệp Hòa (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đã nộp tại khâu nhập khẩu của xe ô tô do Công ty TNHH Ô tô HS AUTOMOTIVE - Hàn Quốc tặng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:

"1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, k cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tn thất.”

- Khoản 1 và 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định về điều kiện khấu tr thuế GTGT đầu vào như sau:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dn của Bộ Tài chính áp dụng đi với các t chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đi với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm chàng hóa nhập khu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

…”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hiệp Hòa nhập khẩu ô tô Huyndai Santafe 7 chỗ ngồi do Công ty TNHH Ô tô HS AUTOMOTIVE - Hàn Quốc tặng nên không phát sinh giao dịch thanh toán qua ngân hàng, Công ty có chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, nếu Công ty dùng xe ô tô đó để làm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xut kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chuyn nhượng xe ô tô đó, Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời Công ty để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

-
TCT; Vụ PC;
-
Lưu: VT, Vụ CST(CST2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15628/BTC-CST năm 2014 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu của xe ô tô nhận biếu tặng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.246

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242