Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 155/TCHQ-KTTT vướng mắc khi tính thuế hàng hóa tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 155/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 12/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 155/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc khi tính thuế hàng hóa tiêu hủy

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2894/HQBD-NV ngày 04/12/2009 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc khi tính thuế hàng hóa tiêu hủy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xử lý thuế nhập khảu đối với hàng hóa tiêu hủy, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7052/TCHQ-KTTT ngày 20/11/2009 hướng dẫn thực hiện; Theo đó phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức sử dụng, định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt của loại hình gia công đáp ứng các qui định tại Điều 31 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP và Thông tư số 116/2008/TT-BTC thì không phải chịu thuế nhập khẩu. Đối với phế liệu, phế phẩm và các nguyên phụ liệu dư thừa sau quá trình sản xuất nằm ngoài định mức, khi tiêu hủy không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

2. Về kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 2894/HQBD-NV nêu trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung, sửa đổi tại dự thảo sửa Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Trong thời gian chưa có hướng dẫn mới để thực hiện thống nhất đúng qui định hiện hành đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện đúng nội dung hướng dẫn tại công văn số 7052/TCHQ-KTTT ngày 20/11/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 155/TCHQ-KTTT vướng mắc khi tính thuế hàng hóa tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.605
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87