Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15471/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế nội địa hóa năm 2001 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15471/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15471/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nội địa hóa năm 2001

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần tập đoàn T & T;
(18 Hàng Chuối, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3970/HQHN-TXNK ngày 24/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc xử lý nợ thuế Công ty cổ phần tập đoàn T & T đối với quyết toán thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001; Mã số thuế 0100233223 (trước đây là Công ty TNHH T & T), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội sau khi quyết toán thuế nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001 cho doanh nghiệp thì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh nơi cùng xử lý tồn đọng quyết toán thuế nội địa hóa để tránh việc trùng về số lượng, chủng loại được quyết toán hai lần và phối hợp cùng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để xử lý thuế truy thu, truy hoàn sau quyết toán theo đúng quy định.

2. Trường hợp doanh nghiệp được hoàn thì Cục Hải quan thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện việc hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định sau khi đã xem xét hết các khoản nợ thuế mà doanh nghiệp nợ tại các đơn vị hải quan khác (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Dương Thái PTCT (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, TXNK -CST (05 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15471/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế nội địa hóa năm 2001 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.784
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192