Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15452/TCHQ-GSQL năm 2014 về mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15452/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15452/TCHQ-GSQL
V/v mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 28/3/2014, Bộ Tài chính có công văn số 3925/BTC-TCHQ về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu hướng dẫn khai địa điểm tập kết hàng hóa khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp đã được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại công văn 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014 của Tổng cục Hải quan thì tiếp tục sử dụng để khai báo địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu trên hệ thống VNACCS khi làm thủ tục hải quan.

2. Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc phát sinh kho, bãi tập kết mới thì việc khai báo mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu được thực hiện như sau:

- Sử dụng mã dùng chung của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để khai báo tiêu chí 2.27 - Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến trên tờ khai hải quan xuất khẩu;

- Đồng thời khai báo cụ thể địa chỉ của kho hàng nơi tập kết hàng hóa tại tiêu chí 2.57 - Phần ghi chú hoặc tiêu chí 2.59 - Địa điểm xếp lên xe chở hàng trên tờ khai hải quan xuất khẩu.

3. Tổng cục Hải quan sẽ công bố danh sách các mã kho bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp, các mã của các Chi cục Hải quan trên cổng thông tin điện tử hải quan: www.customs.gov.vn. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15452/TCHQ-GSQL năm 2014 về mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.983
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192