Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15427/TCHQ-GSQL năm 2014 xử lý hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục hải quan tồn đọng tại cảng Hải Phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15427/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15427/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm TTHQ tồn đọng tại cảng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7312/HQHP-KSHQ ngày 15/10/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo và đề xuất phương án xử lý hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục hải quan tồn đọng tại cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quan cơ bản nhất trí với báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, tuy nhiên có một số ý kiến như sau:

1. Đối với nhóm hàng hóa là máy móc, thiết bị đứng tên người nhận hàng là các Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (trước đây là Tổng Công ty Vinashin): 183 Container

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang có văn bản trao đổi với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy sẽ sớm có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

2. Đối với nhóm hàng lốp cao su đã qua sử dụng: 2.796 Container

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 231/TCHQ-GSQL ngày 12/9/2014 và công văn số 13182/TCHQ-GSQL ngày 30/10/2014 hướng dẫn xử lý đối với hàng tồn đọng là lốp, lốp cao su đã quan sử dụng hiện đang tồn tại cảng Hải Phòng.

Theo đó, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiếp tục hướng xử lý đối với 2796 Container tồn đọng tại cảng Hải Phòng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn 231/TCHQ-GSQL13182/TCHQ-GSQL dẫn trên.

3. Đối với nhóm hàng hóa khác: 2.081 Container

a) Về việc thành lập Hội đồng xử lý:

Căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Cục Hải quan đối với hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan. Theo đó, Lãnh đạo Cục Hải quan Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm làm chủ tịch Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng.

Thành viên Hội đồng xử lý đã được quy định tại khoản Điều 7 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng mời đại diện Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tham gia Hội đồng để xử lý các vụ việc.

b) Về thời hạn thông báo để chủ sở hữu các lô hàng đến Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để xác nhận chủ sở hữu nêu tại bước 1:

b.1. Đối với những lô hàng đã thực hiện thủ tục thông báo theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BTC:

Tổng cục Hải quan cơ bản đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, để đảm bảo các hãng tàu, đại lý giao nhận có đủ thời gian thông báo cho chủ sở hữu các lô hàng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xác định hàng hóa nêu trên không có chủ sở hữu sau thời gian là 15 ngày kể từ ngày hãng tàu, đại lý giao nhận hàng hóa nhận được văn bản của cơ quan Hải quan nếu không có người đến nhận hàng.

b.2. Đối với những lô hàng chưa thực hiện thủ tục thông báo theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BTC:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thông báo để thông báo cho chủ hàng đến nhận hàng trước khi thực hiện theo hướng dẫn tại tiết b.1 điểm b mục này.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn;
- Cục Quản lý công sản - BTC (để p/h);
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15427/TCHQ-GSQL năm 2014 xử lý hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục hải quan tồn đọng tại cảng Hải Phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6