Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15421/TCHQ-GSQL năm 2014 về hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15421/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15421/TCHQ-GSQL
V/v hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tăng cường công tác quản lý việc chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép chuyển nhượng xe ô tô quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính theo dõi, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép chuyển nhượng mà người mua xe chưa hoàn thành trách nhiệm theo quy định tại tiết d, khoản 4, Điều 9 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg (kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định) thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản thông báo với Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước), Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt) và Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có biện pháp xử lý.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Lễ tân Nhà nước - BNG (để p/h);
- Cục CSGT đường bộ, đường sắt - BCA (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15421/TCHQ-GSQL năm 2014 về hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192