Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15420/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận việc hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15420/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15420/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận việc hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao
(Đ/c: Số 06 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 2902/LT-ƯĐMT ngày 09/12/2014 của Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính đã quy định trách nhiệm của người bán (đối tượng ngoại giao) và người mua xe trong việc chuyển nhượng xe ô tô của các đối tượng ngoại giao, cụ thể:

- Trách nhiệm của người bán (đối tượng ngoại giao) là đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 9, Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg, trước khi làm thủ tục chuyển nhượng phải hoàn tất thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 19/2014/TT-BTC cho cơ quan Hải quan để được cấp giấy phép chuyển nhượng theo quy định.

- Trách nhiệm của người mua xe (trường hợp người mua xe là tổ chức, cá nhân tại Việt Nam) khi nhận chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập khẩu của đối tượng ngoại giao là kê khai trên tờ khai hải quan, nộp đủ các loại thuế, lệ phí theo quy định.

- Ngoài ra, theo quy định tại khoản 6, Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BTC thì: trường hợp không kịp tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô thì các đối tượng nêu trên phải ủy quyền cho cơ quan nơi làm việc giải quyết thủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe (xe đã thực hiện xóa sổ đăng ký lưu hành và phải bảo quản nguyên trạng tại trụ sở cơ quan).

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì người bán (hoặc cơ quan được ủy quyền trong trường hợp không kịp chuyển nhượng ủy quyền cho cơ quan nơi làm việc) hoàn thành trách nhiệm đối với xe ô tô tạm nhập sau khi được cơ quan Hải quan cấp giấy phép chuyển nhượng xe ô tô.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý đối với xe ô tô chuyển nhượng, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam theo dõi việc chuyển nhượng xe ô tô, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép chuyển nhượng mà người mua xe chưa hoàn thành việc nộp thuế theo quy định thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản thông báo với Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) và Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt) để theo dõi, quản lý.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Quý Cục được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15420/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận việc hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25