Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15414/QLD-KD năm 2016 về nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 15414/QLD-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 10/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15414/QLD-KD
V/v nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng Cục Hi Quan - Bộ Tài chính

Nhằm tăng cường quản lý, tránh lạm dụng nguyên liệu sn xuất thuốc để sử dụng không đúng Mục đích, ngày 20/11/2015, Cục Quản lý Dược đã có Công văn s 21590/QLD-KD về việc tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol và Clenbutarol.

Cục Quản lý Dược đã tăng cường công tác hậu kiểm, chấn chỉnh đưa hoạt động kinh doanh nguyên liệu Salbutamol vào kiểm soát chặt ch nhằm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Sau khi kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh, nhập khu nguyên liệu Salbutamol dùng làm thuốc, hiện nay các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện, cơ bản đáp ứng các quy định về sản xuất, kinh doanh nguyên liệu, Cục Quản lý Dược thông báo đến Quý Tổng cục như sau:

Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực hiện nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol theo các Đơn hàng nhập khẩu đã được Cục Quản lý Dược duyệt trước ngày 20/11/2015.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất thuốc chữa bệnh cho người, căn cứ nhu cầu nguyên liệu Salbutamol đ sản xuất trong nước, Cục Quản lý Dược tiếp tục cho phép nhập khẩu đối với các đơn vị sản xuất với số lượng phù hợp với nhu cầu đ sản xuất thuốc có số đăng ký còn hiệu lực chứa nguyên liệu Salbutamol của chính đơn vị sản xuất kể từ ngày ký Công văn này. Đ tăng cưng phối hợp giữa các cơ quan liên ngành trong công tác quản lý nhà nước, Cục Quản lý Dược xin thông báo đ Quý Tng Cục biết và cùng phi hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục CSPCTP về MT (C49), Bộ Công an (để p/h);
- Lưu: VT, KD(V).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15414/QLD-KD năm 2016 về nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


485
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87