Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15405/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện công văn 10381/VPCP-KTTH do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15405/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15405/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 10381/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10381/VPCP-KTTH ngày 25/12/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải liên quan đến quy định về hàng hóa gửi kho ngoại quan để tái xuất qua các cửa khẩu, lối mở theo công văn số 7415/VPCP-KTTH ngày 23/9/2014 của Văn phòng Chính Phủ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh:

1/ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng nội dung công văn số 10381/VPCP-KTTH nêu trên.

2/ Đánh giá tình hình hoạt động gửi kho ngoại quan đối với các mặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu và xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi trong thời gian từ năm 2012 đến 2014 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 công văn số 10381/VPCP-KTTH nêu trên và gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 10/01/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15405/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện công văn 10381/VPCP-KTTH do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25