Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 154/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng “Buồng máy cấp đông IQF” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 154/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 10/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Buồng máy cp đông IQF”

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đắk Lắk

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1054/HQĐL-NV ngày 27/09/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vướng mắc phân loại mặt hàng “Buồng máy cấp đông IQF” do Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự nhiên nhập khẩu tại tờ khai số 10150187262/A12 ngày 11/07/2017. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Theo công văn số 1054/HQĐL-NV nêu trên, “Buồng máy cấp đông IQF” (Octofrost IQF Freezer Model 3/2 LH), có kích thước: 3.805 x 3.000 x 2.900 mm, gồm 1 cửa cho sản phẩm vào và 01 cửa nhận sản phẩm ra, có chức năng cấp đông khoai lang với công suất 1.200kg/h-1.300kg/h.

Cơ chế hoạt động: Sản phẩm được đưa vào buồng máy cấp đông bằng một hệ thống băng chuyền, nhiệt độ đầu vào của sản phẩm phải đạt nhiệt độ +5°C trở xuống. Bên trong buồng máy có 2 tầng băng chuyền để đón sản phẩm, sản phẩm sẽ được thổi khí làm lạnh bằng các quạt có hiệu suất cao, sản phẩm được thổi lạnh lơ lửng bên trên băng chuyền bằng hệ thống khí động học với 5 cấp độ làm lạnh khác nhau. Sau đó sản phẩm rớt từ băng chuyền tầng trên xuống băng chuyền tầng dưới tiếp tục được làm lạnh và được đưa ra ngoài. Sau khi được chạy qua máy cấp đông nhiệt độ đầu ra của sản phẩm sẽ đạt được là -18°C.

Để đưa hàng hóa trên vào hoạt động, Công ty đã lắp bổ sung 01 Hệ thống thổi khí lạnh (mua trong nước).

2. Đặc điểm “Buồng máy cấp đông IQF” nêu trên phù hợp phân loại nhóm 84.18 “Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15”, phân nhóm “- Thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác; bơm nhiệt”, phân nhóm 8418.69 “- - Loại khác”, mã số 8418.69.90- - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đắk Lắk biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Cục Kiểm định Hải quan (để phối hợp);
- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để thực hiện)
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 154/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng “Buồng máy cấp đông IQF” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.354
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57