Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 154/TCHQ-GSQL xử lý vướng mắc thất lạc 02 tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 154/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 154/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc thất lạc 02 tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 919/HQTTH-NV ngày 19/11/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mất tờ khai nhập khẩu đăng ký theo loại hình NSXXK (bản lưu người khai hải quan và bản lưu hải quan), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý mất tờ khai

Theo quy định tại Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ ngày 9/12/2009 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp hàng hóa nhập khẩu đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thì Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử cập nhật kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa vào hệ thống. Như vậy, tờ khai nhập khẩu số 2158/NSXX/P33D ngày 20/7/2012 chưa được cập nhật kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa vào hệ thống.

Căn cứ Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp của Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam thực hiện thanh khoản theo quy định hiện hành; về vấn đề hoàn thuế thì không đủ cơ sở pháp lý để xem xét.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam vi phạm các quy định về lưu mẫu, lưu hồ sơ, lưu chứng từ quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (để phối hợp);
- Ban CCHĐH (để phối hợp);
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 154/TCHQ-GSQL xử lý vướng mắc thất lạc 02 tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.781

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91