Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1535/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc quyết toán thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002

Số hiệu: 1535/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 11/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1535/TCHQ-KTTT
v/v quyết toán thuế linh kiện xe máy NK theo chính sách NĐH năm 2002

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ LINH KIỆN XE HAI BÁNH GẮN MÁY DO CÔNG TY NHẬP KHẨU THEO CHÍNH SÁCH THUẾ THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA NĂM 2002

Kính gửi:

Công ty điện máy Hải Phòng
(9/33 Kỳ Đồng, Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 108/ĐM-HP ngày 11/03/2006 của Công ty điện máy Hải Phòng về việc quyết toán thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc quyết toán thuế số lượng linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty điện máy Hải Phòng nhập khẩu trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Thương mại phân bổ nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002, nhưng trong tháng 01 năm 2003 hàng mới về đến cửa khẩu Việt Nam, ngày 07/11/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4658/TCHQ-KTTT trả lời Công ty và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để thực hiện. Theo hướng dẫn tại công văn số 4658/TCHQ-KTTT , thì: các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận linh kiện xe hai bánh gắn máy Công ty mua của các đơn vị sản xuất trong nước không khống chế chỉ thay đổi không quá 7 đơn vị (Công ty được phép thay đổi các đơn vị sản xuất linh kiện, phụ tùng trong nước so với Danh mục đã đăng ký lớn hơn 7 đơn vị).

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4658/TCHQ-KTTT và giải thích nêu trên, liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, nơi nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe, để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục trả lời để Công ty điện máy Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT(5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1535/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc quyết toán thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.015
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25