Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15335/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận trên tờ khai của lô hàng trên 50 dòng hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15335/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15335/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận trên các tờ khai ca lô hàng trên 50 dòng hàng

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để thực hiện thống nhất việc ký, xác nhận trên các tờ khai in và xác nhận trên hệ thống của lô hàng trên 50 dòng hàng, Tng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

1. Đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu của lô hàng trên 50 dòng hàng việc ký, xác nhận trên các tờ khai in, xác nhận trên hệ thống của công chức hải quan bộ phận giám sát thực hiện trên tất cả các tờ khai nhánh của lô hàng theo hướng dẫn tại công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính và công văn số 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 của Tổng cục Hải quan.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc tiến hành rà soát, xác nhận bổ sung và cập nhật đầy đủ thông tin đối với những tờ khai của lô hàng trên 50 dòng hàng mà bộ phn công chức hải quan giám sát chưa thực hiện việc xác nhận thống nhất như hướng dẫn tại điểm 1 công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam
(đ/c: Khu Công nghệ cao Tp Hồ Chí Minh)
(thay t/lời);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15335/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận trên tờ khai của lô hàng trên 50 dòng hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192