Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15329/TCHQ-GSQL năm 2014 tiếp tục thí điểm hoạt động tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15329/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15329/TCHQ-GSQL
V/v tiếp tục thí điểm hoạt động tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
-
Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

 

Ngày 23/12/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn số 10291/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc tiếp tục triển khai thí điểm hoạt động tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan qua Lối mở Nà Lạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công n số 124/VPCP-KTTH ngày 7/01/2014 và công văn s 5245/VPCP-KTTH ngày 11/7/2014 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính ph tại công văn s 10291/VPCP-KTTH nêu trên để làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất; hàng gửi kho ngoại quan để tái xuất qua lối mở Nà Lạn thuộc tỉnh Cao Bằng và phối hợp trao đổi thông tin với nhau trong quá trình làm thủ tục, giám sát hàng hóa nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ quá trình vận chuyển, lưu giữ hàng hóa theo đúng quy định.

2. Về quy trình giám sát hàng hóa tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thực hiện theo Quy trình giám sát hi quan tại Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014; các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và Quyết định 118/QĐ-HQCB ngày 16/5/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bng.

3. Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng chủ động báo cáo UBND tỉnh Cao Bằng để có chỉ đạo cho các lực lượng chức năng trên địa bàn phối kết hợp trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ hàng hóa tái xut qua các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan.

Quá trình thực hiện thủ tục hải quan và giám sát tái xuất cho các lô hàng nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15329/TCHQ-GSQL năm 2014 tiếp tục thí điểm hoạt động tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31