Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15311/TCHQ-QLRR năm 2014 xử lý vướng mắc nhập thông tin vi phạm trên Hệ thống QLVP14 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15311/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Bùi Thái Quang
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15311/TCHQ-QLRR
V/v xử lý vướng mắc nhập thông tin vi phạm trên Hệ thống QLVP14

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Phúc đáp công văn số 1310/HQBĐ-CBL ngày 10/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc vướng mắc không nhập được thông tin vi phạm hành chính đối với bộ hồ sơ vi phạm của tàu Seadream, Tổng cục có ý kiến như sau:

Đối với vụ vi phạm nêu trên do Cục Điều tra chống buôn lậu (Hải Đội 2) phát hiện và lập Biên bản vi phạm hành chính. Để thực hiện đúng Quyết định 1002/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan về Quy trình cập nhật thông tin vi phạm pháp luật của người thực hiện xuất nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu (Hải Đội 2) lập hồ sơ vi phạm, nhập Biên bản vi phạm hành chính và các ấn chỉ liên quan trên Hệ thống QLVP14. Sau đó Cục Điều tra chng buôn lậu thực hiện chức năng chuyển hồ sơ trên hệ thống cho Cục Hải quan tnh Bình Định tiếp tục nhập Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Bình Định và các ấn chỉ liên quan do đơn vị thực hiện để hoàn thiện hồ sơ vi phạm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
-
Cục ĐTCBL (để phối hợp);
-
Đ/c Trưởng ban (để b/cáo);
-
Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15311/TCHQ-QLRR năm 2014 xử lý vướng mắc nhập thông tin vi phạm trên Hệ thống QLVP14 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132