Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15278/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15278/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 25/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15278/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH đầu tư tài chính quốc tế Chailease.
(Tầng 28 Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn ngày 20/11/2014 của Công ty TNHH đầu tư tài chính quốc tế Chailease (Công ty Chailease) về thuế đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do Công ty nhập khẩu để cho dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các Công ty đầu tư tài chính nhập khẩu để cho dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7521/VPCP-KTTH ngày 26/9/2014; Bộ Tài chính có công văn số 17084/BTC-TCHQ ngày 24/11/2014 hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính, theo đó máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển do các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu trước ngày 01/5/2013 để cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ hướng dẫn nêu trên xem xét, giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho lô hàng hóa máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển nhập khẩu để cho dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính của Công ty Chailease nếu đáp ứng các điều kiện:

- Công ty cho thuê tài chính và chủ dự án ưu đãi đầu tư phải có hợp đồng cho thuê tài chính trong đó ghi rõ giá thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê không bao gồm thuế nhập khẩu;

- Khi nhập khẩu Công ty cho thuê tài chính phải xuất trình Danh mục hàng hóa miễn thuế; Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế do chủ dự án ưu đãi đầu tư đăng ký với cơ quan hải quan theo quy định hiện hành. Trên cơ sở đó cơ quan hải quan theo dõi trừ lùi vào số lượng hàng hóa miễn thuế do chủ dự án đăng ký với cơ quan hải quan theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp;

Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt, chủ dự án và Công ty cho thuê tài chính phải báo cáo với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu để xử lý thu thuế nhập khẩu trên phần giá trị còn lại của máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đã được miễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH đầu tư tài chính quốc tế Chailease biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15278/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31