Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15228/TCHQ-GSQL năm 2014 về gửi hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15228/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15228/TCHQ-GSQL
V/v gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 263/CV-NEV-2014 ngày 08/12/2014 của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam đề nghị được gửi hàng hóa của Công ty Shiseido Việt Nam (là DNCX) vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu; Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quyền của nhà đầu tư, khoản 4 Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về kho ngoại quan; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 3168/HQBD-GSQL ngày 16/12/2014 và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số 2957/HQĐNa-GSQL ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc cho phép Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam và Công ty Shiseido Việt Nam được tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày 20/02/2009 và công văn số 6358/ TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009 của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục đưa hàng hóa là thành phẩm của DNCX gửi vào kho ngoại quan. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/03/2015.

2. Về công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thuê kho để chứa hàng hóa của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điểm 9 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15228/TCHQ-GSQL năm 2014 về gửi hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.024
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45