Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15203/BTC-TCHQ năm 2017 về nộp C/O đối với mặt hàng than nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15203/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15203/BTC-TCHQ
V/v nộp C/O đối với mặt hàng than nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng Nghị quyết 2371 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tăng cường kiểm soát về nguồn gốc đối với mặt hàng than nhập khẩu, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai một số công việc sau:

1. Từ ngày 08/11/2017, khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng than nhập khẩu, yêu cầu người khai hải quan phải nộp 01 bản chính chứng từ chứng nhận xuất xứ do nước xuất khẩu cấp.

2. Việc kiểm tra, xác định xuất xứ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

3. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thông báo công khai văn bản này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp biết, thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Bộ Ngoại giao (để p/h);
- Phòng TMCN việt Nam (để p/h);
- Website TCHQ (để đăng tải);
- Cục QLRR, Cục GSQL (để
t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (4
7b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. T
NG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15203/BTC-TCHQ năm 2017 về nộp C/O đối với mặt hàng than nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.245
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145