Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1518/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1518/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 18/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1518/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy điều hòa không khí

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điều Hoà Gree.
(Lầu 19 Cao ốc Flemington, s 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 301/2018/CVGREE ngày 08/03/2018 của Công ty TNHH Điều Hoà Gree (Công ty) vướng mắc phân loại các mặt hàng máy điều hòa không khí. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 01/06/2018 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3076/TCHQ-TXNK (đính kèm bản sao) theo đó hướng dẫn mặt hàng là máy điều hòa không khí, loi đt sàn thì phù hợp phân loại nhóm 84.15, phân nhóm 8415.10, mã số tùy thuộc công suất làm mát.

2. Mặt hàng là máy điều hòa không khí di đng (portable type), 1 chiều, dạng 1 khối (lắp liền trong cùng một vỏ), được thiết kế để điều chỉnh nhiệt độ không khí và điều chỉnh độ ẩm trong một không gian kín, có gắn các bánh xe di đng để dễ dàng di chuyển thì phù hợp phân loại nhóm 84.15, phân nhóm 8415.82, mã số tùy thuộc công suất làm mát.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1518/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


870

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98