Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15171/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Bùi Thái Quang
Ngày ban hành: 23/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15171/TCHQ-QLRR
V/v xử lý vướng mắc, xóa hồ sơ vi phạm nhập sai trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Phúc đáp công văn số 2000/HQBN-NV ngày 10/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ, xử lý vướng mắc, xóa hồ sơ vi phạm nhập sai trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các bộ hồ sơ đã cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống nhưng chưa đúng quy trình, tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc đánh giá chấp hành pháp luật hải quan, đánh giá tuân thủ, xếp hạng doanh nghiệp. Để không phát sinh các công việc không cần thiết, Tổng cục Hải quan đồng ý giữ nguyên trên hệ thống đối với các bộ hồ sơ sau:

- Tại mục 1.1: 18 bộ hồ sơ do Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang phát hiện và xử lý, tài khoản “ThucVT” là tài khoản nhập thông tin các vụ vi phạm vào hệ thống thuộc Chi cục quản lý.

- Tại mục 2.2: 14 bộ hồ sơ có mã đơn vị công tác của tài khoản “tiennq” là mã của Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh.

- Tại mục 4.2: 16 bộ hồ sơ vi phạm phát sinh tại Đội quản lý thuế nhưng được cập nhật bằng tài khoản với mã đơn vị của Đội thủ tục hải quan quản lý khu công nghiệp Quế Võ (do công chức chuyển đơn vị nhưng vẫn sử dụng tài khoản của đơn vị cũ nhập). Các vụ vi phạm do Chi cục Hải quan Bắc Ninh phát hiện xử lý, các tài khoản cập nhật trên hệ thống là mã đơn vị của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bắc Ninh rà soát 16 bộ hồ sơ trên đã cập nhật đầy đủ thông tin chưa, nếu chưa nhập đầy đủ thì chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật để hoàn thiện.

2. Đối với các bộ hồ sơ nhập chưa đầy đủ thông tin hoặc nhập nhầm: Tổng cục Hải quan đã tiến hành xóa trên hệ thống, cụ thể như sau:

Bộ hồ sơ P18G.20140630.0015 chưa nhập đủ thông tin tại mục 1.2; 02 bộ hồ sơ tại mục 2.1; 05 bộ hồ sơ tại mục 3; 10 bộ hồ sơ tại mục 4.1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cập nhật lại thông tin các vụ việc vi phạm theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Đ/c Trưởng ban (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15171/TCHQ-QLRR ngày 23/12/2014 xử lý vướng mắc, xóa hồ sơ vi phạm nhập sai trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.917

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189