Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15149/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15149/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15149/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng NK phục vụ nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học.
(Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 127/VLƯD ngày 25/11/2014 của Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ nghiên cứu khoa học nhập khẩu theo tờ khai số 100197627241 ngày 11/11/2014 tại Chi cục hải quan Bắc Hà Nội. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 104, Điều 107 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu. Thẩm quyền xét miễn thuế nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ Mục 17 Điều 4 Phần I Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; thì: Hàng hóa là máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số 3841/HQHN-TXNK ngày 12/12/2014.

Trường hợp lô hàng thiết bị và sách hướng dẫn dùng cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chế tạo thiết bị bay không người lái do Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị Khoa học nhập khẩu để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên lô hàng của Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học nhập khẩu theo tờ khai số 100197627241 nêu trên có thuế suất là 0% nên Tổng cục Hải quan không ban hành Quyết định miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Nội (để t/h);
- Chi cục HQ Bắc HN (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15149/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.805

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179