Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1513/BVHTTDL-KHTC năm 2015 về xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1513/BVHTTDL-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Thị Hồng Liên
Ngày ban hành: 20/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1513/BVHTTDL-KHTC
V/v xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành văn hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Chi Cục Hải quan cửa khẩu Hải Phòng KVII;
- Công ty TNHH TM, DV&XD Toàn Phát

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 14 tháng 4 năm 2015 của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Toàn Phát (Công ty) và Phiếu Yêu cầu nghiệp vụ của Chi Cục Hải quan cửa khẩu Hải Phòng KVII ngày 13 tháng 4 năm 2015 về lô hàng tranh xuất khẩu của Công ty. Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các nước, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và các chính sách, văn bản khác có liên quan, việc xuất khẩu sản phẩm văn hóa luôn được ngành văn hóa khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

2. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tất cả hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa không vi phạm các quy định về hàng hóa cấm xuất khẩu nêu tại Điều 4 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL khi xuất khẩu không cần giấy phép của cơ quan văn hóa, thủ tục xuất khẩu thực hiện tại hải quan (trừ mặt hàng di vật, cổ vật phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định tại Điều 5 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Chi Cục Hải quan cửa khẩu Hải Phòng KVII và Công ty được biết để thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC, HN.6.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1513/BVHTTDL-KHTC năm 2015 về xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49