Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1512/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Đào Duy Tám
Ngày ban hành: 26/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc CTCNXXHH trong EVFTA

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

Trả lời các công văn số 2374/HQTPHCM-GSQL và 2373/HQTPHCM-GSQL đề ngày 16/8/2023 của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh nêu vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc nêu tại công văn số 2374/HQTPHCM-GSQL: Tổng cục Hải quan đã có công hàm số VN-NL/6915 đề nghị phía Liên minh châu Âu xác minh tính hợp lệ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và sẽ có hướng dẫn thực hiện khi nhận được thông báo từ cơ quan này.

2. Về báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 2373/HQTPHCM-GSQL: theo trang dữ liệu về mã số REX, nhà xuất khẩu EU chủ động cung cấp thông tin tại cơ sở dữ liệu này và đối với nhà xuất khẩu của Đức, Tổng cục Hải quan đã thông báo việc kiểm tra tại công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2020. Nhà xuất khẩu trong UKVFTA thực hiện khai báo với hệ thống của nước xuất khẩu và được cấp mã EORI để tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh rà soát, tổng hợp nghi vấn cụ thể về khai báo xuất xứ hàng hóa theo EVFTA và UKVFTA nhập khẩu vào Việt Nam để Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) nghiên cứu, đánh giá.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1512/GSQL-GQ4 ngày 26/09/2023 vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


224

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!