Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15085/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15085/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15085/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại CFS

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2972/HQBD-GSQL ngày 25/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu tại kho CFS. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc cho phép Công ty cổ phần thương mại du lịch Bình Dương được thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa trong kho CFS Areco trước khi xuất khẩu với điều kiện:

- Việc kiểm tra hàng hóa trong kho CFS phải được thực hiện tại một khu vực riêng biệt; không làm ảnh hưởng đến các hàng hóa khác lưu giữ trong kho.

- Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý kho CFS giám sát chặt chẽ trong thời gian doanh nghiệp thực hiện kiểm tra, kết thúc kiểm tra phải niêm phong hải quan và lập Biên bản chứng nhận cùng với chủ kho CFS.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15085/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254