Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15084/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15084/TCHQ-GSQL
V/v đóng ghép hàng quá cảnh tại kho CFS-ICD Transimex

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận Hàng hóa Thời gian.

(Đ/c: M7-03, cao ốc H2, 196 đường Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1517/TCLEL-HQ ngày 25/11/2014 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận hàng hóa Thời gian đề nghị hướng dẫn về việc đóng ghép hàng hóa quá cảnh tại kho CFS - ICD Transimex - TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh:

Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật Hải quan, Điều 19 Nghị Định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh phải được thực hiện tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng, chịu sự giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Về thủ tục đóng ghép hàng quá cảnh chung với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan trong ICD:

a) Ngày 28/8/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 5094/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc hàng quá cảnh đóng chung container với hàng xuất khẩu tại kho CFS. Tại công văn có nội dung: Cảng nội địa (ICD) Transimex - Saigon không phải cửa khẩu, do đó trong khi chờ nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cổ phần Transimex - Saigon không được thực hiện việc đóng ghép hàng quá cảnh chung container với hàng xuất khẩu trong kho CFS.

b) Ngày 27/5/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 6918/BTC-TCHQ gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyển. Tại điểm 3 công văn này có nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh đóng ghép chung container với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu. Theo đó:

- Tiết b1, điểm 3.6 có quy định: “Hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục hải quan được vận chuyển cùng với hàng xuất khẩu đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng đến cửa khẩu xuất quốc tế để xuất ra nước ngoài.”

- Gạch đầu dòng thứ nhất (-), điểm b.2.2 quy định trách nhiệm của Chi cục Hải quan quan cảng dỡ hàng đối với hàng quá cảnh: “Giám sát việc doanh nghiệp đưa hàng từ kho chứa hàng để làm thủ tục hải quan/xếp hàng lên phương tiện vận tải (đã làm thủ tục hải quan) đóng chung container với hàng xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan để vận chuyển đến cửa khẩu quốc tế”.

Như vậy, căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 6918/BTC-TCHQ dẫn trên thì hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục hải quan của Công ty được phép đóng ghép chung container với hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục tại Kho CFS thuộc ICD Transimex - TP Hồ Chí Minh sau đó chuyển đến cửa khẩu xuất quốc tế để xuất ra nước ngoài.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận Hàng hóa Thời gian biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15084/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2014 về đóng ghép hàng quá cảnh tại kho CFS-ICD Transimex do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106