Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15040/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15040/TCHQ-GSQL
V/v điều chỉnh Quyết định thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
- Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải
(Đ/c: Số 01A, Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 407/CV-KHKD ngày 27/11/2014 của Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải về việc thay đổi mục đích sử dụng bãi ngoại quan tại Lô A3, cụm công nghiệp Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải về chủ trương điều chỉnh diện tích các khu vực của kho ngoại quan được thành lập theo Quyết định số 1751/QĐ-TCHQ ngày 05/10/2007 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể, tổng diện tích sau khi điều chỉnh là 20.000 m2, bao gồm: 6.000 m2 kho, diện tích bãi và công trình phụ trợ: 14.000 m2. Kho ngoại quan được phép lưu giữ các loại hàng hóa theo quy định tại Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định: Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện thành lập kho ngoại quan để kiểm tra việc Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật; nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra Quyết định điều chỉnh Quyết định thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Định và Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15040/TCHQ-GSQL ngày 18/12/2014 điều chỉnh Quyết định thành lập kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.884

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198