Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1502/GSQL-GQ2 năm 2016 về thanh khoản tờ khai sai mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1502/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 04/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/GSQL-GQ2
V/v thanh khoản tờ khai sai mã loại hình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Elentec Việt Nam.
(Đ/c: Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số ELV16-TKNL ngày 05/10/2016 của Công ty TNHH Elentec Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc thanh khoản tờ khai khai sai mã loại hình, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty do sai sót nên khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình NSXXK, Công ty đã khai nhầm mã loại hình Xuất kinh doanh dẫn đến vướng mắc khi thực hiện thủ tục thanh khoản, quyết toán nguyên vật liệu.

Tuy nhiên do nội dung trình bày không rõ ràng, do vậy đề nghị Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến vụ việc và trình bày rõ cơ sở pháp lý dẫn đến vướng mắc của Công ty để có cơ sở xem xét, giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1502/GSQL-GQ2 năm 2016 về thanh khoản tờ khai sai mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


596

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188