Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 150/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ

Số hiệu: 150/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/TCHQ-GSQL
V/v: XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty tiếp vận Thăng Long

 

Trả lời công văn số 2712/XNKTC ngày 27/12/2005 của Quý Công ty về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nếu Công ty NISSEI Việt Nam (doanh nghiệp bán hàng) và Công ty FUJIKURA Việt Nam (doanh nghiệp mua hàng) đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, điểm I mục VI Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại thì được thực hiện theo phương thức XNK tại chỗ; không hạn chế một hay nhiều thương nhân nước ngoài tham gia việc mua bán này.

Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Về Quy trình thủ tục, trong khi Tổng cục Hải quan chưa ban hành được Quy trình XNK tại chỗ, tạm thời thực hiện theo các bước nêu tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Hải quan Bình Dương
- Cục HQ TP. HCM
- Lưu: VT, GSQL (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 150/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25