Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15/GSQL-GQ3 năm 2015 về thủ tục hải quan đối với lốp ô tô đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 15/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 07/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với lốp ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nẵng

Về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2282/HQĐNg-GSQL ngày 24/11/2014 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, công văn số 1201/GLOBAL-CV ngày 22/12/2014 của Công ty TNHH DNF GLOBAL (có đồng kính gửi Cục Hải quan TP Đà Nẵng). Về vấn đề này, để giảm chi phí phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời giảm ách tắc tại khu vực cửa khẩu cảng biển, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất:

Quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương thì “Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo giấy phép phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương.

Căn cứ quy định trên đây thì Thông tư 05/2014/TT-BCT chỉ quy định người khai hải quan phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất chứ không quy định thời điểm phải có giấy phép.

Quy định tại khoản 4, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP thì “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan được áp dụng các chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Căn cứ quy định trên đây, nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan người khai hải quan xuất trình được giấy phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương thì Cục Hải quan TP Đà Nẵng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

2. Về việc vận đơn không có số giấy phép tạm nhập, tái xuất:

Theo tập quán hàng hải quốc tế, vận đơn điều chỉnh mối quan hệ giữa người gửi hàng (người xuất khẩu) với người vận chuyển. Nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung thì người nhận hàng có quyền yêu cầu người gửi hàng và người vận chuyển phát hành vận đơn sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp cụ thể nêu tại công văn số 2282/HQĐNg-GSQL dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan theo quy định nếu người khai hải quan xuất trình được vận đơn có số giấy phép của Bộ Công Thương (kể cả trường hợp người khai xuất trình vận đơn sửa đổi, bổ sung).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Công ty TNHH DNF GLOBAL - P602, 142 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM (thay trả lời);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15/GSQL-GQ3 năm 2015 về thủ tục hải quan đối với lốp ô tô đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.240.197