Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1499/TCHQ-GSQL năm 2020 thực hiện nội dung khai báo đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1499/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1499/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện nội dung khai báo đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 407/HQLS-GSQL ngày 25/02/2020 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về vướng mắc về nội dung khai báo đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiêu chí 1.31 và 2.30 chỉ tiêu thông tin “Phương tiện vận chuyển”“Phương tiện vận chuyển dự kiến” mục 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư s 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, tại Ô 2: Nhập tên phương tiện vận chuyển “(4) Trường hợp vận chuyển đường bộ: nhập số xe tải”.

Căn cứ thực tế hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc thuộc tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 407/HQLS-GSQL nêu trên, phương tiện vận chuyn hàng hóa xut khu là các xe tải của Việt Nam chở hàng xuất khẩu vào khu vực cửa khu đ làm thủ tục hải quan đi với hàng hóa xuất khẩu, phải thực hiện việc đăng ký về phương tiện vận tải để cơ quan hải quan tại khu vực cửa khẩu theo dõi, thực hiện công tác giám sát, kim soát hải quan. Tổng cục Hải quan nht trí đ xut của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, theo đó:

- Đối với tờ khai nhập khẩu: Nhập số xe tải chở hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới.

- Đối với tờ khai xuất khẩu: Nhập số xe tải Việt Nam chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới hoặc nhập số xe tải Việt Nam chở hàng hóa xuất khẩu vào khu vực cửa khu, vào kho bãi, địa điểm tại khu vực cửa khẩu đã được Tổng cục Hải quan quyết định công nhận đ giao hàng.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để B/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1499/TCHQ-GSQL năm 2020 thực hiện nội dung khai báo đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


233
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80