Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14980/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14980/TCHQ-GSQL
V/v triển khai Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát HQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 8773/HQHP-GSQL ngày 15/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề xuất nêu tại điểm 1, điểm 3 công văn số 8773/HQHP-GSQL:

Trong thời gian chờ Tổng cục Hải quan chính thức ban hành Quy trình giám sát hải quan tại khu vực cảng biển áp dụng đề án mã vạch, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Theo đó, mở rộng thực hiện công tác giám sát Hải quan áp dụng đề án mã vạch tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI, KVII, Đình Vũ bắt đầu từ ngày 20/12/2014 theo nội dung công văn số 12604/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2014 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với đề xuất nêu tại điểm 2 công văn số 8773/HQHP-GSQL:

Cục Giám sát quản lý, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chủ động bố trí cán bộ hỗ trợ tập huấn theo đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL, CNTT &TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14980/TCHQ-GSQL ngày 17/12/2014 triển khai Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.949

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74