Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1495/TCHQ-GSQL ngày 06/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thời điểm Cơ quan Hải quan không xác nhận Tờ khai nguồn gốc bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD NK

Số hiệu: 1495/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 06/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1495/TCHQ-GSQL
V/v thời Điểm Cơ quan Hải quan không xác nhận Tờ khai nguồn gốc bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD NK

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/TCKT ngày 05 tháng 4 năm 2004 của công ty TM&SX vật tư thiết bị giao thông vận tải về việc Cơ quan Công an vẫn không cho phép đăng ký lưu hành xe ô tô dạng CKD nhập do công văn số 1177/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 03 năm 2004 của Tổng cục Hải quan không nói rõ thời Điểm Hải quan không xác nhận TKNG đối với bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2003) đã bãi bỏ các dòng thuế CKD1, CKD2 đối với bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu, thay vào đó, Biểu thuế mới chỉ có hai dòng thuế đối với bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu là CKD và IKD.

- Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định phân loại sản xuất, lắp ráp ô tô” đã bãi bỏ các loại hình lắp CKD1, CKD2 trước đây thay bằng loại hình CKD với mức độ rời rạc tương đương với mức độ rời rạc của bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD2 quy định tại Quyết định số 17/TĐC-QĐ ngày 17 tháng 02 năm 1992 (công văn số 2406/BKHCN-TĐC ngày 09 tháng 10 năm 2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Như vậy, mức độ rời rạc của bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD nhập khẩu từ ngày 01 tháng 9 năm 2003 trở đi tương đương với mức độ rời rạc của bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD2 trước đây. Mặt khác, theo quy định tại công văn số 4885/TCQH-GSQL ngày 08 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục Hải quan thì bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD2 không phải xác nhận TKNG khi làm thủ tục nhập khẩu.

Do vậy, từ ngày 01 tháng 9 năm 2003 Cơ quan Hải quan không xác nhận TKNG đối với bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD nhập khẩu. Công văn số 1177/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 03 năm 2004 của Tổng cục Hải quan không đề cập đến thời Điểm Cơ quan Hải quan không xác nhận TKNG đối với bộ linh kiện xe ôtô dạng CKD nhập khẩu nhưng thời Điểm đó được hiểu là từ ngày 01 tháng 9 năm 2003 (ngày có hiệu lực của Biểu thuế ưu đãi 2003).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1495/TCHQ-GSQL ngày 06/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thời điểm Cơ quan Hải quan không xác nhận Tờ khai nguồn gốc bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202