Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14949/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14949/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Bộ Tài Chính vừa ban hành Công văn 14949/BTC-TCHQ về việc xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài trong trường hợp họ được Biên phòng cấp Thẻ đi bờ của hành khách để đi vào nội địa.

Theo đó, việc lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT đối với người nước ngoài được cấp Thẻ đi bờ thay cho hộ chiếu được thực hiện như sau:

- DN bán hàng hoàn thuế GTGT căn cứ vào thông tin Thẻ đi bờ của hành khách để lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế cho hàng hóa đáp ứng điều kiện tại Điều 11 Thông tư 72/2014/TT-BTC cũng như có đầy đủ thông tin theo Phụ lục 3 Thông tư 72/2014/TT-BTC .

- Sau khi lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT, DN phải giao lại cho người nước ngoài 1 liên dùng cho khách hàng.

- Người nước ngoài cung cấp Thẻ đi bờ của hành khách cho DN (cửa hàng) bán hàng hoàn thuế GTGT.

Công văn này được áp dụng từ ngày 21/10/2014.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14949/BTC-TCHQ
V/v xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan: TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng TMCP: Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam, Liên Việt, Hàng hải Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

 

Để xử lý vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài tại cảng biển quốc tế trong trường hợp người nước ngoài được Biên phòng cấp Thẻ đi bờ của hành khách để đi vào nội địa, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại tiết c, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/1/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển, thì: “Khách du lịch nội địa khi xuống tàu phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (đối với khách là người nước ngoài); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (người Việt Nam) và Giấy phép đi bờ cấp cho hành khách có dấu xác nhận của Biên phòng cửa khẩu cảng”.

Theo đó, người nước ngoài được Biên Phòng cấp Giấy phép đi bờ (Thẻ đi bờ của hành khách) để đi vào nội địa được sử dụng thay hộ chiếu trong thời gian người nước ngoài tham quan du lịch tại Việt Nam thì việc lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng căn cứ các thông tin trên Thẻ đi bờ của hành khách do cơ quan Biên phòng cấp còn giá trị và hàng hóa người nước ngoài mua để lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế cho hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng đáp ứng quy định tại Điều 11 Thông tư 72/2014/TT-BTC, đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 72/2014/TT-BTC , giao cho người nước ngoài 01 liên dùng cho khách hàng.

- Người nước ngoài cung cấp Thẻ đi bờ của hành khách cho doanh nghiệp (cửa hàng) bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh cần kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, TCT, KBNN;
- Tổng cục Thuế (để chỉ đạo phổ biến cho DN bán hàng);
- Lưu: VT, TCHQ (85).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14949/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74