Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 148/TXNK-CST năm 2018 về thông báo việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 148/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 08/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/TXNK-CST
V/v thông báo việc sử dụng hàng hóa NK miễn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần.
(Tầng 12, tòa nhà PV Gas Tower, 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2738/KVN-PC & HĐK-DAK ngày 11/12/2017 của Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần đề nghị hướng dẫn việc lập và gửi báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Về thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu đã được quy định tại Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (nay là điểm đ khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ). Theo đó, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án có trách nhiệm thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế. Do đó, đề nghị Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 148/TXNK-CST năm 2018 về thông báo việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


963
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127