Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 148/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xin làm thủ tục chuyển khẩu lô hàng ắc quy đã qua sử dụng

Số hiệu: 148/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/TCHQ-GSQL
V/v: Lô hàng ắc quy đã qua sử dụng xin chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hải Phòng

 

Tổng cục nhận được công văn số 25/TC-CV ngày 24/11/2005 của Công ty TNHH Tuấn Châu về việc xin làm thủ tục chuyển khẩu lô hàng ắc quy đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng kiểm tra hồ sơ vụ việc nói trên (gửi kèm công văn số 25/TC-CV của Công ty) để giải quyết theo đúng quy định hiện hành, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Tuấn Châu
Đ/c: 43 Lê Thánh Tông, Hải Phòng (để thay trả lời)
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 148/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xin làm thủ tục chuyển khẩu lô hàng ắc quy đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4