Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1478/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 06/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1478/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thanh Hóa.

Theo phản ánh của cán bộ đầu mối của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK của Hàn Quốc về việc C/O mẫu AK số tham chiếu 030-14-02165 cấp ngày 16/10/2014 cho lô hàng được làm thủ tục nhập khẩu tại Cục Hải quan Thanh Hóa nhưng không được xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi vì chữ ký người xuất khẩu trên C/O là chữ ký điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Liên quan đến việc C/O mẫu AK có chữ ký người xuất khẩu trên C/O là chữ ký điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 178/GSQL-TH ngày 14/02/2014 thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để biết và thực hiện.

- Đề nghị Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan tới C/O dẫn trên, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10/11/2014 để Cục Giám sát quản lý về Hải quan có cơ sở trả lời kiến nghị của cơ quan cấp C/O mẫu AK của Hàn Quốc.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1478/GSQL-TH ngày 06/11/2014 vướng mắc C/O mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!