Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14778/BTC-TCHQ năm 2014 về giá tính thuế đồng hồ nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14778/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14778/BTC-TCHQ
V/v giá tính thuế đồng hồ NK

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1622/HQHCM-TXNK ngày 19/5/2014, số 2901/TCHQ-TXNK ngày 11/8/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xem xét giảm giá mặt hàng đồng hồ đeo tay hiệu Titan do Công ty TNHH Nguyên Vạn Lộc nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 20993/NKD01 ngày 13/9/2013 thuộc Chi cục Hải quan Tân cảng, Cục Hải quan TP.HCM, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp lô hàng nhập khẩu có khoản giảm giá thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai báo khoản giảm giá trên tờ khai trị giá làm cơ sở để khấu trừ ra khỏi trị giá tính thuế. Tuy nhiên, việc khai báo khoản giảm giá của lô hàng trên chưa phù hợp.

Qua xem xét giải trình của doanh nghiệp và báo cáo đề xuất của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tại các công văn nêu trên, thấy bản chất doanh nghiệp không cố tình không khai báo khoản giảm giá để gian lận trốn thuế. Do vậy, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu và hồ sơ kèm theo của doanh nghiệp làm cơ sở để xem xét khoản giảm giá nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- Lưu: VT, TCHQ (10)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14778/BTC-TCHQ năm 2014 về giá tính thuế đồng hồ nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172