Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1463/GSQL-GQ2 năm 2016 về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1463/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 27/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/GSQL-GQ2
V/v đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2364/HQBD-GSQL ngày 19/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc đặt gia công nước ngoài đối với mặt hàng phế liệu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng: Việc đặt gia công hàng hóa tại nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương 6 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định. Theo đó, trường hợp đáp ứng được quy định tại Mục 2 Chương 6 Nghị định 187/2013/NĐ-CP dẫn trên thì được thực hiện đặt gia công hàng hóa tại nước ngoài.

2. Về chính sách thuế: Tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định “hàng hóa xuất khẩu đ gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế xuất khẩu.

Do vậy, việc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề xuất không chấp nhận hình thức đặt gia công tại nước ngoài đối với các trường hợp cơ quan Hải quan không có điều kiện kiểm tra cơ sở sản xuất để xác định định mức thực tế và mặt hàng xuất khẩu là phế liệu là không phù hợp theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP dẫn trên. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ theo quy định hiện hành đối với loại hình đặt gia công hàng hóa nước ngoài để thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với loại hình này

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1463/GSQL-GQ2 năm 2016 về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


411

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188