Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14599/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý thuế đối với nguyên liệu gia công bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14599/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14599/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với nguyên liệu gia công bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2086/HQBD-TXNK của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với nguyên liệu tồn của hợp đồng gia công bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính thì hàng hóa là nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: Bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng tương ứng với hàng hóa bị tổn thất.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ hồ sơ Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam đã nộp cho cơ quan hải quan, hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu, kết quả thanh khoản hợp đồng gia công lưu giữ tại cơ quan hải quan, xác nhận của cơ quan thuế, kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan thuế, cam kết của Công ty, các điều kiện miễn, giảm, không thu thuế quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC nêu trên để xem xét giải quyết miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT cho số hàng hóa là nguyên phụ liệu của hợp đồng gia công thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng của Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14599/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý thuế đối với nguyên liệu gia công bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224